2.ci sınıf karışık sorular

(1/1)

tuncersacar:
                                       
                     GENEL TEST DEĞERLENDİRMESİ


TÜRKÇE

1.  Şiirin her satırına  ne ad verilir ?

A. Kelime                                  B. Öykü                                C. Hece                                     D. Dize

2.   Şiir yazan kişiye ne ad verilir ?

A. Şarkıcı                                  B. Gazeteci                          C. Kitapçı                                  D. Şair

3. “Perdelikler” sözcüğünün doğru hecelenişi aşağıdakilerden hangisidir ?

A. Per – delik – ler                     B. Per – del – ik – ler          C. Per – de – lik – ler                D. Perde – lik – ler

4. “ Sena  oldukça şen bir çocuk .” tümcesindeki sözcüklerden  “ şen “ in eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? 

A. Kederli                                   B. Şakacı                             C. neşeli                                   D. Gürültücü

5.  “ İsmet,  babasının kız kardeşine  ...............denileceğini bilir. “ tümcesini hangi sözcükle tamamlayabiliriz ?

A. Teyze                                     B. Hala                                C. Yenge                                  D. Nine

6.  Aşağıdakilerden hangisinin adı özel  isim  değildir ?     

A. Şehir adları                             B. Yemek adları                   C. Ülke adları                          D. Millet adları

7. Hangisi aynı türden olan varlıklara verilen ortak isimdir ( Cins isimdir ) ?

A. Ayakkabılık                              B.  Şanlıurfa                        C. Akabe Geçidi               D. Karacadağ

8.  “ Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir işi ,oluşu,durumu veya hareketi bildirmektedir ( Fiildir ) ?

A. Geçmek                                  B. Masa                                 C. Pencere                             D. Ağaç


HAYAT BİLGİSİ

9. “ İstiklal marşı ve Bayrağımız “ neyi simgeler ?

A. Atatürk’ü                                 B. Bağımsızlığımızı                C. Okulumuzu                        D. Başkenti

10. Ülke yönetimiyle ilgili temel  kararlar nerede alınır ?

A. Mahkemede       B. Türkiye Büyük Millet Meclisinde      C. Belediye Başkanlığında     D. Cumhurbaşkanlığında

11. Hangisi Kızılay’ın görevlerinden değildir ?   

A.  Yoksullara yardım            B. Kan bağışını kabul             C. Ormanları koruma           D. Depremzedelere yardım

12. “ Hastalıkları önlemek için.........yapılır . “  tümcesini  hangisi tamamlar ?

A. Yemek                                       B.  Tatil                                 C. Aşı                                       D. Yürüyüş

13. “ Derimizin en  ince olduğu  yer .........................................”        tümcesi nasıl tamamlanır ?

A. dişlerimizdir.                            B. topuklarımızdır.               C. avuçlarımızdır.                   D. göz kapaklarımızdır.

14. Hangisi  bir oyun alanı değildir ?

A. Parklar                                        B. Piknik alanları                 C. Okul bahçesi                      D. Caddeler

15. Cumhuriyetin   ilan ediliş tarihi hangisidir ?

A.  29 Ekim 1920                         B. 19 Mayıs 1919                   C. 23 Nisan 1920             D. 29 Ekim 1923

16.  Karşıya geçmek için  hangi ışığın yanmasını beklemeliyiz ?

A.  Işığı beklemeyiz                     B. Sarı                                     C. Yeşil                            D. Kırmızı

MATEMATİK

17. Üç yüzlük  ve sekiz birlikten oluşan sayı hangisidir ?

A. 380                                          B. 3008                                    C. 38                             D. 308

18. Tepsideki  34 dilim böreğin 4 tanesini Ali  Emre , 6 tanesini Şükrü yedi . Tepside kaç dilim börek kaldı ?

A. 10                                            B. 20                                        C. 22                             D. 24

19. Hangisi uzunluk ölçümünde kullanılır ?

A. Kilogram                                  B. Dakika                                C. Litre                          D. Metre

20.     15  + ?  + 3  = 24    verilmeyen toplanan hangisidir ?

A. 7                                              B. 8                                          C. 5                               D. 6

21. Parktaki  9 bankın her birinde 4 kişi oturmaktadır.Banklarda oturanların toplam sayısı kaçtır ?

A.  13                                            B. 28                                       C. 36                             D. 42

22.  (  15 x  3 ) + 5 = ?  işleminin sonucu aşağıdakilerden  hangisidir ?

A.  40                                            B.45                                         C.50                             D. 55

23.    39 öğrencinin üçer üçer oturabilmesi için sınıfa kaç tane sıra gereklidir ?

A.  12                                           B.13                                           C.14                            D.15

24.     “  27 , 30 , 33 , 35 , 39 , 42 , 45 , 48 “      sayı  dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir ?                         

A.  33                                           B. 35                                           C.39                           D.42

         4
25.   -----  kesir sayısını ifade eden şekil  aşağıdakilerden hangisidir ?
        10   

A                                             B                                                C                                            D
   
 

Navigasyon

[0] Mesajlar