Maddenin Fiziksel ve kimyasal özellikleri

(1/1)

kefil:
MADDENİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

A)MADDENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

  Maddenin bir başka madde veya maddelere dönüşmeksizin gözlemlenebilen,ölçülebilen veya hissedilebilen özellikleridir.

  Renk,koku,tat,şekil,sertlik,miktar,erime noktası,kaynama noktası,özkütle,saydamlık,öz ısı,elektrik iletkenliği birer fiziksel özelliktir.Bütün hal değişimi olayları,maddelerin suda çözünmeleri,karışım fizikseldir.

B)MADDENİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

  Maddenin bir başka madde yada başka maddelere dönüşümleri sırasında gözlenebilen ve iç yapısı ile ilgili olan özellikleridir.

  Yanıcı olup olmaması,su ile tepkime verip vermemesi,oksitlerinin asidik veya bazik olması,asit veya baz ile tepkime verip vermemesi,aktiflik,kararlılık,indirgenme eğilimi ve yükseltgenme eğilimi vb. özellikler maddenin kimyasal özellikleridir.

  Maddenin  iç yapısındaki değişmelere kimyasal değişme denir.KamanitE:
Yaralı bir paylaşım

¯|¯û®k鹿_¹²³:
çok sagol paylaşımın için

tofo:
çok sğL

Navigasyon

[0] Mesajlar